3F'er tilkendt erstatning for skade i forbindelse med læk af rør med ammoniak


Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom.

Sagen handlede om en medarbejder, der i 2010 under sit arbejde med at rengøre et større fryseanlæg kom til skade, idet en omløber løsnede sig fra et rør, hvorefter der trængte ammoniak ud af anlægget.

Det blev under sagen lagt til grund, at det ikke nærmere kunne klarlægges, hvordan ulykken skete, men begge parter pegede på – efter skønsmandens erklæringer og udtalelser – at ulykken sandsynligvis var forårsaget af, at medarbejderen utilsigtet havde ramt installationen.

Af skønserklæringen fremgik endvidere, at rengøring på den anviste måde ikke ville kunne foranledige udslip af ammoniakdampe fra omløberen, hvis den pågældende omløber var tilspændt korrekt og i øvrigt intakt.

I landsretten forklarede skønsmanden yderligere, at det ikke ville være muligt at omløberen sad fast på røret, når det var gået fra hinanden, medmindre den var spændt af med en nøgle eller ikke var fastspændt korrekt.

Arbejdsgiver kunne ikke redegøre nærmere for, om der var sket reparation og i hvilket omfang, men arbejdsgiver mente, at røret blot var blevet samlet igen uden udskiftning, og at omløberen fortsat sad på røret efter ulykken.

Landsretten lagde endvidere til grund, at medarbejderen havde fået en stige og en højtryksrenser til rådighed, og at medarbejderen måtte sidde overskrævs på et rør for at nå, og at han i øvrigt ikke havde handlet i strid med de foreliggende instrukser.

Landsretten fandt herefter, og i betragtning af den særlige risiko, der var forbundet med rengøringsarbejdet, at uanset om ulykken skyldtes fejl eller mangler på anlægget, eller om ulykken var forårsaget af et utilsigtet spark eller lignende som følge af medarbejderens arbejdsstilling, at arbejdsgiver var ansvarlig for den skete skade.

Landsretten bemærkede endelig, at arbejdsgiver som følge af den alvorlige ulykke havde været nærmest til at sikre bevis for, hvilke skader, der var sket på anlægget, henholdsvis hvilke reparationer, der blev foretaget på anlægget umiddelbart efter ulykken.

Sagen blev for begge instanser ført af advokat Emilie Therese Sylow

---o0o---

Det har således haft betydning, at man efter skønsmanden vurdering måtte lægge til grund, at der formentlig har været en fejl ved sammensætningen af rør og omløber, og at der var tale om en meget alvorlig ulykke.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk