Erstatning i Legionellasag

Rosberg og Haug hjælper efterladte i legionellasag

Rosberg og Haug har bistået de efterladte, der på tragisk vis mistede deres ægtefælle og far som følge af legionella-inficeret vand i Firkløverparken i Vallensbæk.

Afdøde og dennes hustru flyttede i november 2008 ind i den nybyggede Firkløverpark. Allerede fra indflytningen oplevede ægteparret problemer i relation til opvarmning af vandet i lejligheden. Afdøde klagede gentagne gange til varmemesteren over det manglende varme vand i boligen.

Omkring julen 2008 blev afdøde pludselig meget syg. Den 30. december 2008 blev han indlagt på Herlev Sygehus, kom i medicinsk behandling og blev senere overflyttet til intensiv afdelingen. Herlev Sygehus udførte diverse mikrobiologiske undersøgelser, hvorefter det blev konstateret, at han havde legionellabaseret lungebetændelse. Den fortsatte forværring af afdødes tilstand medførte, at han afgik ved døden den 19. januar 2009.

Som følge af at dødsfaldet blev Embedslægen kontaktet. Statens Serum Institut & Dominia A/S blev inddraget med henblik på at foretage vandanalyser i ægteparrets bolig. Statens Serum Institut påviste meget høje kimtal af legionella pneumophila i lejlighedens vand.

Rosberg og Haug blev i januar 2009 kontaktet af familien. Som følge heraf fremsatte Rosberg og Haug på vegne af familien et erstatningskrav på forsørgertabserstatning m.v. til boligselskabet, idet det var vores klare opfattelse, at boligselskabet måtte anses som værende erstatningsansvarlig for afdødes dødsfald.

Efter at have korresponderet med boligselskabet og boligselskabets forsikringsselskab valgte forsikringsselskabet i juni 2009 at efterkomme det rejste krav, og sagen kunne herefter anses som afsluttet uden gennemførelse af en retssag. 

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk