Nye takster fra 2020

​Nye takster for erstatning og fri proces gældende for 2020

De økonomiske betingelser for ansøgning om fri proces i 2020 er således:

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2020 er således følgende:

Enlige ansøgere

336.000 kr.

Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold

427.000 kr.

Forhøjelse for hvert barn

58.000 kr.

Erstatningsansvarslovens takster for 2020 er nu følgende:

For svie- og smertegodtgørelsen er dagstaksten nu hævet til kr. 210 og maksimum er sat til kr. 80.000

Godtgørelsen for hver méngrad er sat til kr. 9.638.

For erhvervsevnetabet er den maksimale erstatning fastsat til kr. 9.638.000.

Idet Justitsministeriet i øvrigt har offentliggjort taksterne således:

§ 2. For erstatninger og godtgørelser, der efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, kan kræves betalt helt eller delvis i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 gælder følgende:

1) Det i lovens § 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 210 kr.

2) Det i lovens § 3, 3. pkt., nævnte beløb udgør 80.000 kr.

3) Det i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 918.000 kr.

4) Det i lovens § 4, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb udgør 1.100.500 kr.

5) Det i lovens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 9.638.000 kr.

6) Det i lovens § 8 nævnte beløb udgør 442.000 kr.

7) Det i lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 1.031.000 kr.

8) Det i lovens § 14 a nævnte beløb udgør 173.000 kr.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk