3F’er tilkendt erstatning som følge af skade med rundsav

​Der var under sagen enighed om, at den multisav 3F'eren brugte, da hun kom til skade, blev anvendt uden spaltekniv og sikkerhedsafskærmning, og landsretten fandt det bevist, at sikkerhedsudstyret ikke var til rådighed. Det fandtes yderligere bevist, at formanden på pladsen var bekendt med, at der ikke var sikkerhedsafskærmning på saven.


Landsretten lagde endvidere til grund, at det ikke var usædvanligt for arbejdspladsen, at en multisav/rundsav blev anvendt på byggepladserne uden montering af sikkerhedsafskærmning.


Endelig lagde landsretten til grund, at der få uger inden den i denne sag omhandlede ulykke havde været en lignende ulykke, som førte til et strakspåbudfra Arbejdstilsynet om at sikre, at arbejdet med flytbar rundsav blev udførtsikkerheds-og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,herundermed montering af den tilhørende beskyttelsesskærm.


Landsretten bemærkede, at arbejdsgiver som opfølgning på dette strakspåbud alene havde udsendt en sms med en generel instruks til alle ansatte om brug af værktøj.


Landsretten fandt herefter, at arbejdsgiver ikke havde opfyldt sin forpligtelse til at sikre, at den i denne sag omhandlede sav, var udstyret med det nødvendige sikkerhedsudstyr i form af spaltekniv og sikkerhedsafskærmning, ligesom arbejdsgiver havde undladt at føre et tilstrækkeligt og effektivt tilsyn med, at rundsave/multisaveblev anvendt sikkerheds-og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,herunder som opfølgning på en lignende ulykke nogle få uger tidligere og på Arbejdstilsynetsstrakspåbudefter denne ulykke.


Herefter og da skadelidte flere gange havde anvendt saven uden spaltekniv og sikkerhedsafskærmning, uden at dette var blevet påtalt af arbejdsgiver, og da anvendelse af sav uden sikkerhedsafskærmning ikke var usædvanligt fandt landsretten ikke grundlag for bortfald eller nedsættelse af erstatningen som følge af egen skyld.


Sagen blev i landsretten ført af advokat Emilie Therese Sylow 

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk