Ansvar for 3F’er fald fra stillads på ca. 1,2 meter

​Retten i Sønderborg har efter deldomsforhandling om ansvar fundet, at arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for ansat lærlings fald fra rullestillads.


Sagen handlede om en tømrerlærling, der i forbindelse med opsætning af loftplader faldt ned fra et rullestillads, hvorved han brækkede hånden.


Retten lagde til grund, at der ikke blev givet en konkret instruktion til lærlingen om tilrettelæggelsen af arbejdet fra rullestilladset, ligesom han ikke blev korrigeret i sine arbejdsgange af sin kollega eller ledelsen. Lærlingen fik således ikke instruktion om, hvornår stilladset skulle flyttes i takt med, at arbejdet skred frem, ligesom der ikke efter det forklarede har været klare retningslinjer for,hvordan der i virksomheden blev instrueret i og ført tilsyn med sikkerhedsspørgsmål. 


Retten fandt herefter og under hensyntagen til skadelidtes stilling som lærling, at arbejdsgiveren ikke havde levet op til sin instruktions- og tilsynsforpligtelse.

Sagen er efterfølgende blevet forligt.

Sagen blev ført for 3F som mandatar for lærlingen af advokat Emilie Therese Sylow

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk