Erstatning til 3F’er, der fik amputeret del af sin hånd i foliestansemaskine på grund af kollegas fejl

​Retten i Glostrup har afgjort, at arbejdsgiver hæfter for medarbejders ansvarspådragende fejl, der afstedkom, at en anden medarbejder fik amputeret en del af sin hånd.


Skadelidte havde været ansat i mange år som maskinoperatør,da han i 2014 kom til skade ved betjening af en foliestansemaskine, hvilketresulteredeienamputationafyderleddenepå skadelidtes højre hånds2.-5.finger.


Hændelsen skete, da skadelidte tog hånden ind i maskinen for at fjerne noget materiale, der havde sat sig fast. Medlemmets kollega kom hen og startede maskinen, hvorved ulykken skete.

Det blev lagt til grund, at kollegaen var bekendt med, at det ikke var tilladt at være mere end en medarbejder om en maskine og at det var skadelidte, der arbejdede ved maskinen den pågældende nat. Kollegaen var også bekendt med, at det ikke var tilladt at betjene maskinen, samtidigt med, at der blev anvendt en sikkerhedsnøgle samt at det ikke var hans opgave at foretage smørring af maskinen.

Retten fandt på denne baggrund, at kollegaen havde handlet uagtsomt ved at starte maskinen.

Kollegaen havde umiddelbart efter ulykken forklaret til politiet, at han havde aftalt med skadelidte, at han skulle starte maskinen og at han havde bedt skadelidte om at træde tilbage. I retten forklarede kollegaen, at der ikke var nogen aftale om, at han skulle hjælpe skadelidte, og han huskede ikke, at han skulle have bedt skadelidte om at træde tilbage.

Retten fandt, at der burde lægges større vægt på kollegaens forklaring afgivet i retten fremfor den afgivet umiddelbart efter ulykken. Retten lagde vægt på, at kollegaens forklaring til politiet blev givet, mens kollegaen var meget påvirket af hændelsen og at forklaringen i retten blev givet under strafansvar.

Retten fandt det derfor ikke godtgjort, at kollegaen havde startet maskinen efter fælles forståelse med medlemmet.

Retten fandt imidlertid, at erstatningen på grund af egen skyld skulle nedsættes med 1/3. Retten lagde ved afgørelsen om fradrag vægt på blandt andet, at skadelidte godt vidste, at han ikke måtte have hænderne i maskinen, og at han var bekendt med, at han ikke selv måtte anvende sikkerhedsnøgle, hvorved maskinen kunne igangsættes.


Sagen blev for 3F ført af advokat Emilie Therese Sylow ​

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk