Nye takster for 2019

​Nye takster for erstatning og fri proces gældende for 2019


Erstatningsansvarslovens takster for 2019 er nu følgende:

For svie- og smertegodtgørelsen er dagstaksten nu hævet til kr. 205 og maksimum er sat til kr. 78.500.


Godtgørelsen for hver méngrad er sat til kr. 8.985.

For erhvervsevnetabet er den maksimale erstatning fastsat til kr. 9.430.500

Idet Justitsministeriet i øvrigt har offentliggjort taksterne således:

For erstatninger og godtgørelser, der efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, kan kræves betalt helt eller delvis i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018, gælder følgende:

1) Det i lovens § 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 205 kr.

2) Det i lovens § 3, 3. pkt., nævnte beløb udgør 78.500 kr.

3) Det i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 898.500 kr.

4) Det i lovens § 4, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb udgør 1.077.000 kr.

5) Det i lovens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 9.430.500 kr.

6) Det i lovens § 8 nævnte beløb udgør 423.500 kr.

7) Det i lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 1.009.000 kr.

8) Det i lovens § 14 a nævnte beløb udgør 169.000 kr.

De økonomiske betingelser for fri proces er følgende:

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2019 er således følgende:

Enlige ansøgere

329.000 kr.

Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold

418.000 kr.

Forhøjelse for hvert barn

57.000 kr.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk