Håndtering af tungt saksebord giver erstatning til medlem af 3F

Træk af saksebord med egenvægt på 200 kg. var ansvarspådragende for arbejdsgiver.


Retten har afsagt kendelse om ansvar i en sag, hvor en 3F’er var kommet til skade med sin ryg.

Medlemmet skulle i forbindelse med opstart af en maskine stille alt klart. Det var i den forbindelse også nødvendigt at opstille et saksebord for enden af et rullebånd.

Saksebordet havde en egenvægt på 200 kg., var slået ned og var blevet skubbet ind under et rullebånd, og retten lagde til grund, at det var nødvendigt at trække bordet ud i foroverbøjet eller siddende position. På baggrund af de afgivne vidneforklaringer fandt retten det endvidere godtgjort, at netop dette saksebord var vanskeligere at håndtere end andre, da hjulene ikke kørte ubesværet.


Retten lagde derudover til grund, at arbejdsstedet var indrettet på en sådan måde, at saksebordet, såfremt det var i nedslået position, kunne køres i hvert fald delvis ind under et rullebåndet, hvilket efter ulykken blev forhindret ved, at der blev monteret en skinne for at undgå dette.


Retten vurderede herefter, at arbejdsstedet ikke var indrettet på en sådan måde, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.


Retten fandt derudover, at det ikke var upåregneligt for arbejdsgiver, at saksebordet kunne forskubbe sig og dermed være nødvendigt at trække ud på den af medlemmet anførte måde. Retten fandt derudover, at der ikke var tale om et simpelt træk uden nogen sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko.


Herefter fandt retten, at arbejdsgiver havde handlet ansvarspådragende.


Sagen blev først i byretten af Emilie Therese Sylow og sagen er efterfølgende blevet forligt.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk