Medlem af 3F får erstatning grundet defekt trin.

Arbejdsgiver dømt til at betale erstatning til 3F’er på grund af defekt trin på stige

Sagen drejede sig om en tømrer, der på vej ned fra et rullestillads trådte ud på den tilhørende stige og gled ned, da trinnet, han trådte på, gik løs. Tømreren holdt fast i stilladsgavlen og fik et ryk i højre skulder og beskadigede et led i skulderen. Stigen blev efterfølgende repareret ved svejsning og forstærkning af nitter.

Retten lagde til grund, at ulykken var forårsaget af en defekt ved et trin på stigen i rullestilladset.

Retten lagde endvidere til grund, at stilladset i en periode havde været anvendt udendørs på pladsen og herefter blev opbevaret i 2-3 måneder til dels udendørs på pladsen, indtildet på ny blev taget i anvendelse indendørs, uden at det var blevet kontrolleret,om stilladset var i forsvarlig stand.

Endelig blev det lagt til grund, at der generelt ikke var rutiner for vedligeholdelse og kontrol af materiel, men at man blot foretog udskiftning, når noget gik i stykker. De ansatte havde heller ikke fået nogen instruktion i at kontrollere materiellet inden brug heraf.

Retten fandt herefter, at det ikke kunne afvises, at man ved en grundigere kontrol af det omhandlede stillads kunne have opdaget fejlen ved stigen.Uanset at der ikke tidligere var sket uheld hos byggefirmaet, fandt retten, at arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for den omhandlede skade.

Dommen er ikke anket.

Sagen blev ført for 3F af advokat Emilie Therese Sylow

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk