Ansvar for arbejdsgiver for fald i oliepøl.

Arbejdsgiver dømt til at betale erstatning til 3F’er, der gled i en oliepøl.

Sagen handlede om, hvorvidt arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig for skadelidtes ulykke, hvor han gled i noget olie, der var sivet ud fra en maskine på arbejdspladsen, hvor der blev støbt aluminiumsdele.


Byretten lagde til grund, at den ansatte havde benyttet en adgangsvej bag en maskine, da han havde et ærinde det på stedet. Retten lagde også til grund, at der var sivet olie ud fra maskinen, fordi maskinen var i stykker, og at der ikke rutinemæssigt blev gjort rent det pågældende sted. Retten lagde endelig til grund, at det var en kendt risiko for arbejdsgiveren, at maskinen kunne lække olie, hvorfor der også i et vist omfang var taget forholdsregler for at undgå udsivning. Retten fandt imidlertid, at værnet ved den pågældende maskine ikke havde været tilstrækkeligt til at sikre, at adgangsvejen kunne benyttes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at der ikke blev ført tilstrækkeligt tilsyn hermed.


Retten nedsatte erstatningsansvaret med 1/3, da retten fandt, at den skadelidte, trods kendskab til oliepølen, havde valgt at gå igennem denne.


Sagen blev ført i byretten af advokat Emilie Therese Sylow på vegne af et 3F medlem. ​

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk