Nye takster for erstatningsansvarsloven gældende for 2018

Erstatningsansvarslovens takster for 2018 er nu følgende:

For svie- og smertegodtgørelsen er dagstaksten nu hævet til kr. 200 og maksimum er sat til kr. 76.500.

Godtgørelsen for hver méngrad er sat til kr. 8.790.

For erhvervsevnetabet er den maksimale erstatning fastsat til kr. 9.227.500


Idet Justitsministeriet i øvrigt har offentliggjort taksterne således:

For erstatninger og godtgørelser, der efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, kan kræves betalt helt eller delvis i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018, gælder følgende:

1) Det i lovens § 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 200 kr.

2) Det i lovens § 3, 3. pkt., nævnte beløb udgør 76.500 kr.

3) Det i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 879.000 kr.

4) Det i lovens § 4, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb udgør 1.054.000 kr.

5) Det i lovens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 9.227.500 kr.

6) Det i lovens § 8 nævnte beløb udgør 423.000 kr.

7) Det i lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 987.000 kr.

8) Det i lovens § 14 a nævnte beløb udgør 165.500 kr.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk