Refleksdystrofi var opstået som følge af operation - Ankenævnet underkendt.

​Ankenævnet for Patienterstatningen tilpligtet at anerkende, at refleksdystrofi var en følge af en skulderoperation.

Sagen vedrørte en mand, der på cykel var kørt ind i et vejskilt grundet glatte forhold. Cykelulykken havde medført en skulderskade, som han efter ca. 6 måneder var blevet opereret for. Forinden operationen havde han smerter, men efter operationen ændrede smerterne karakter, ligesom fingrene blev glinsende og stive, og han mistede kraft, der medførte, at han ikke længere kunne holde på ting med sin hånd.


Forløbet blev anmeldt til Patienterstatningen, der anerkendte forløbet som en patientskade, idet Patienterstatningen mente, at patienten havde pådraget sig refleksdystrofi som følge af operationen. Refleksdystrofi var endvidere en sjælden komplikation, og komplikationen blev herefter anerkendt efter den såkaldte ”tåleregel”.


Da Patienterstatningen alene ville tilkende tabt arbejdsfortjeneste for en begrænset periode og ikke noget erhvervsevnetab, så ankede patienten afgørelsen til Ankenævnet.

Ankenævnet tog imidlertid anerkendelsesspørgsmålet op til overvejelse, og kom frem til, at operationen ikke havde medført nogen patientskade.


Afgørelsen blev indbragt for domstolene, og sagen blev forelagt for Retslægerådet to gange. Retslægerådet vurderede, at der i forlængelse af operationen var opstået refleksdystrofi, og at den mest sandsynlige årsag var, at det var en følge af operationen.


Retten i Lyngby gav skadelidte medhold i, at refleksdystrofien var forårsaget af operationen, og at det derfor var uberettiget, at Ankenævnet havde afvist en årsagssammenhæng. 


Retten hjemviste herefter sagen til fornyet behandling i Ankenævnet.


Sagen er ført af advokat Martin Haug.Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk