AES følger op på EU dom om erhvervsevnetabsberegning.

I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder skal have i erstatning for erhvervsevnetab, når erstatningen udbetales som et engangsbeløb.  Det betyder, skadelidte har mulighed for at få deres afgørelser om erhvervsevnetab ved engangsbeløb genoptaget.

Man kan naturligvis undre sig over, at AES først melder ud nu, når der kan være et forældelsesproblem forbundet med genoptagelsesadgangen, men AES har meldt ud som følger:

Den 3. september 2014 fastslog EU-domstolen, at det var i strid med EU’s direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder at gøre forskel på, hvor meget mænd og kvinder får udbetalt, når deres erstatning bliver udbetalt som et engangsbeløb.

I marts 2015 ændrede Arbejdsskadestyrelsen praksis efter dommen, og herefter er der blevet udbetalt det samme engangsbeløb til mænd og kvinder baseret på en beregning af den gennemsnitlige dødelighed for begge køn.

Beskæftigelsesministeriet har udsendt en vejledende udtalelse, som beskriver hvilke konsekvenser EU-dommen har for tidligere afgjorte sager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring følger denne udtalelse, hvilket indebærer, at en række sager bliver genoptaget.

I forhold til den tidligere nyhed om dommen, er der afklaret to forhold, der har betydning for adgangen til genoptagelse:

  • Genoptagelse af sager om erstatning for erhvervssygdomme, som er udbetalt af en offentlig aktør forud for 1. januar 1999, er også omfattet af muligheden for genoptagelse

  • Det er blevet præcisereret, hvilke forhold der gælder omkring forældelse af kravet på genoptagelse

Kriterierne for at få genoptaget er :

  • At skadelidte er mand
  • At skadelidte har en anerkendt ulykke eller erhvervssygdom (anmeldt før 1.1.1999)
  • At skadelidte mellem den 22.12 1984 og 1.3.2015 har fået beregnet og udbetalt erstatning som engangsbeløb for erhvervsevnetab, varigt mén (skade sket mellem 1.4.1978 og 31.12.1992) og fremtidige permanente behandlingsudgifter.
  • Har været offentligt sikret
  • At sagen ikke er forældet (30 årig forældelse for ulykker)Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk