Vestre Landsret tilkender 3Fer erstatning

​3f'er får tilkendt erstatning for ulykke med geringssav

Sagen drejede sig om en tømrer, der var kommet til skade under udførelse af sit arbejde med en sav. Tømreren skulle som led i arbejdet skære regler, hvortil han fik udleveret en geringssav. Han opstillede geringssaven på en plade, der lå på to bukke, og han havde lagt to løse støtteregler til at støtte den regel, der skulle saves. Han savede regler, der oprindeligt var på 4.20 meter ved at køre reglen hen og save stykker af reglen. Han fik under savning sin venstre hånd i saven.

Såvel By- som Landsret lagde tømrerens forklaring om ulykken og opstilling til grund. Der var under sagen indhentet skønserklæring, og det fremgik heraf blandt blandet, at regler på 4,20 m skal være understøttet, og at det ikke er tilstrækkeligt, at dette sker på det bord, der er på saven, men det skal også ske længere ude fra saven, så de ligger stabilt. Endvidere havde skønsmanden anført, at løse træstykker ikke ydede tilstrækkelig understøtning.

By- og Landsret fandt herefter, at arbejdspladsen ikke var indrettet fuldt forsvarligt, hvilket måtte antages at være årsag til uheldet. Herefter og da retten fandt, at arbejdsgiveren havde undladt at give den fornødne instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet skete på fuldt forsvarlig måde, havde arbejdsgiveren pådraget sig erstatningsansvar for den skete skade.

Retten fandt ikke, at der var egen skyld, uanset at arbejdsgiveren havde påpeget, at der var mærkater på sagen, der angav, at man ikke måtte have hånden for tæt på savklingen.

Sagen blev i begge instanser ført af advokat Emilie Therese Sylow.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk