Ulykke på vej til arbejde - anerkendt arbejdsskade

Ny dom om ulykke sket på vej til arbejde.

En tømrer var udsat for en trafikulykke på vej til arbejde. Ulykken skete, da han holdt i kø på motorvejen, hvor han blev ramt af en bagfrakommende bil og pådrog sig en personskade.

Skaden blev anmeldt som en arbejdsskade. Ankestyrelsen afviste, at der var tale om en arbejdsskade. Rosberg & Haug Advokater indbragte spørgsmålet for Retten i Roskilde, der tillige fandt, at der ikke var tale om en arbejdsskade. Dommen blev anket til Østre Landsret, der nu har afgjort, at ulykken var en arbejdsskade.

Østre Landsret lægger vægt på, at den ansattes kørselsordning var arrangeret og planlagt i arbejdsgiverens interesse. Kørslen skete i arbejdstiden, der begyndte kl. 7.00 (ulykken skete kl. 7.15) i arbejdsgiverens bil, som arbejdsgiveren afholdt alle udgifter til og som den ansatte var forpligtet til at anvende i forbindelse med sit arbejde. Firmabilen indeholdt ca. 200 kg af arbejdsgiverens værktøj foruden den ansattes personlige tømrerværktøj. Endelig lægger Østre Landsret vægt på, at såvel bil som værktøj var nødvendigt til udførelse af den ansattes arbejde på det sted, hvor han skulle møde.

Mange håndværkere er pålagt at benytte firmabil og kører direkte fra bopælen til arbejdspladsen. Det har i retspraksis og praksis fra Ankestyrelsen været uklart i hvilke tilfælde, den ansatte er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når der sker en ulykke under kørslen til og fra arbejde. Dommen fra Østre Landsret afhjælper noget af denne uklarhed.

Vestre Landsret afsiger dom i en anden sag, hvor en ansat kommer til skade på vej til arbejde. Sagen hovedforhandles den 23. oktober 2009.

(Østre Landsrets 8. afdeling, a.s. nr. B-2964-08, dom afsagt den 12. juni 2009)

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk