Medlem af 3F får erstatning ved rundsavsulykke

​Medlem af 3F fik erstatning efter at have skåret sig i hånden med en håndrundsav.

Sagen handlede om en uddannet tømrer, der skar regler, som han havde fastgjort, således at de stod lodret. Han skar reglen vandret, og da den øverste del af den regel, han skar, faldt ned, greb han refleksmæssigt ud efter den. Den håndrundsav, han havde fået stillet til rådighed, var for stor til at håndtere med en hånd. Da han slap den med den ene hånd, kunne han ikke længere holde saven, og han skar sig i hånden.

Retten lagde til grund, at arbejdsgiver havde foreslået en fremgangsmåde, men i øvrigt overladt tilrettelæggelsen af arbejdet til de ansatte. Retten lagde derudover til grund, at der ikke blev holdt tilsyn med arbejdet, og at der ikke var grebet ind over for en fremgangsmåde, som arbejdsgiver selv mente ikke var forsvarlig.

Herefter fandt retten, at arbejdsgiver var ansvarlig for ulykken.

Retten fandt ikke, at der var erstatningsretlig relevant egen skyld.

Sagen er ikke anket.

Sagen blev i byretten ført af advokat Emilie Therese Sylow 

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk