3F medlem får tilkendt kr. 350.000 i erstatning for fald på lift

​Erstatning på ca. 350.000 kr. til medarbejder, der havde brugt liften på en lastvogn som trinbræt.

Sagen handlede om en montør, der bragte kontormøbler ud. Han havde en varebil med lift til rådighed i sit arbejde. På ulykkestidspunktet stod liften skråtstillet, og medarbejderen anvendte den som trin ved læsning af bilen. Medarbejderen snublede på vej ind i lastbilen, idet han ramte en gummikant på ladets kant med højre ben. Herved forvred han sit knæ. Han blev sygemeldt og kom efterfølgende under revalidering.

Det fremgår af sagen, at liften kunne være sænket helt ned til jorden og herefter kørt op til samme niveau som bilen.

Såvel byret og landsret lagde til grund, at montørerne jævnligt læssede bilerne ved anvendelse af liften som trin, og at metoden indebar en øget risiko for ulykker. Det blev derfor lagt til grund, at arbejdsgiver, der måtte have været klar over metoden – ikke på effekt vis havde bragt arbejdsmetoden til ophør. En påtale – uden at stille effektive krav om ophør og uden andre konsekvenser – var ikke tilstrækkelig.

Udover ansvaret, så var der også spørgsmål om årsagssammenhæng i sagen. Retten lagde til grund, i overensstemmelse med Retslægerådets udtalelse, at det efterfølgende sygdomsforløb måtte tilskrives arbejdsulykken. Skadelidte fik således fuldt medhold.

Sagen blev i landsretten ført af advokat Emilie Therese Sylow på vegne af 3F Fagligt Fælles Forbund.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk