Arbejdsskade udløste erstatning på kr. 706.209.

​På vegne af et medlem af Fødevareforbundet NNF har Haug Advokater ført en sag for et medlem, der havde været udsat for en arbejdsskade.

Medlemmet arbejdede på et slagteri med pakkearbejde. Skaden var sket i april 2008 ved, at medlemmet i forbindelse med pakkearbejdet havde stået og taget varer af et bånd. En truck havde ramt en palle, der efterfølgende ramte hendes højre knæ, herefter blev medlemmet sygemeldt for en kortere periode, og hun forsøgte da kortvarigt at genoptage arbejdet, men smerterne var for store, og hun blev langtidssygemeldt.

Der blev rejst et erstatningskrav, og skaden blev anerkendt af slagteriets forsikringsselskab. Forsikringsselskabet ville imidlertid ikke betale erstatning for mere end en helt kortvarig periode på et par måneder. Medlemmets sygdomsperiode blev imidlertid langstrakt idet der var problemer med at få knælidelsen diagnosticeret, ligesom hun også måtte igennem flere operationer.

Det var forsikringsselskabets vurdering, at den lange sygdomsperiode ikke skyldtes arbejdsskaden.

Retten fandt på baggrund af de lægelige oplysninger herunder Retslægerådets udtalelse i sagen, at medlemmets sygefravær i hvert fald kunne udstrækkes til den 15. september 2010. Medlemmet fik således medhold for kr. 706.209.

Det vides ikke om dommen ankes.

Sagen blev ført af Advokat Martin Haug.

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk