Tømrer får erstatning efter stigeulykke.

Arbejdsgiver ansvarlig for tømrers fald fra stige

Vestre Landsret omgjorde byrettens dom.

Sagen drejede sig om en tømrer, der skulle nedtage 5 bogstavskilte fra en facade i ca. 3 meters højde. Bogstavskiltene vejede ca. 1-1½ kg stykket og til brug for arbejdet havde tømreren lånt en stige, som han opstillede som skydestige. Da han havde taget det første bogstav ned og var ved at tage det andet bogstav ned, væltede stigen, og han faldt ned.

Flertallet i landsretten lagde til grund, at det var nødvendigt at bruge begge hænder til arbejdet, idet han med den ene hånd mærkede efter skruer og holdt på bogstaverne, for at de ikke skulle falde ned, og med den anden hånd brugte skraldenøglen. Det blev også lagt til grund, at arbejdet med nedtagning af bogstavskiltene ville tage en halv times tid. Flertallet fandt herefter, at arbejdet ikke var planlagt og tilrettelagt således, at det sikkerhedsmæssigt var fuldt forsvarligt, idet arbejdsopgaven ikke forsvarligt kunne udføres fra en stige.

Sagen blev ført af Advokat Emilie Therese Sylow 

Haug Advokater | Christian IX's Gade 10, 3. sal | 1111 København K | Tlf.: 33 13 42 42 | CVR: 28393458 | Email: secure@haugadvokater.dk